– Det er et stort fremskritt, og noe vi har ønsket lenge. Det er en viktig avgjørelse for en betydelig del av disse pasientene, og det er all grunn til å tro at mange vil få lengre residivfritt intervall med innføringen av Jemperli (dostarlimab), sa Erik Rokkones, overlege og leder av Avdeling for gynekologisk kreft ved Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus, til Onkologisk Tidsskrift.

RUBY-studien viser at Jemperli gitt sammen med kjemoterapi øker den progresjonsfrie overlevelsen hos kvinner med avansert eller tilbakevendende livmorkreft.

Legemiddelverket anslår at maksimalt 86 pasienter per år kan kvalifisere for å starte opp behandling med Jemperli.

Les mer:

Jemperli fikk ja i Beslutningsforum – et stort fremskritt,
Onkologisk Tidsskrift, 21.03.23

Beslutningsforum innfører behandling for livmorkreft og svært sjeldent syndrom, HealthTalk 23.01.23