– Slik er det dessverre ikke alltid, sier avdelingsleder og overlege ved Avdeling for gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet, Erik Rokkones.

Han er klar i sin anbefaling til alle kvinner som er ferdig med overgangsalderen og oppdager en liten blødning eller får misfarget utflod fra skjeden.

– Gå til legen og få det undersøkt. Det er pensum på medisinstudiet at slike blødninger skal utredes for livmorkreft før andre årsaker vurderes. Dessverre er det noen fastleger som har «glemt» dette, og derfor må du som kvinne be om at en slik utredning foretas hvis ikke legen gjør det av seg selv, poengterer han.

En enkel vevsprøve

– Jeg kan ikke være tydelig nok på dette. Er du ferdig med overgangsalderen, og får tilbake blødning, farget utflod eller småblødninger, skal livmorkreft utelukkes. Er det farget utflod som kan være gammelt blod? Da skal du gå til lege og få tatt en prøve av livmorhulen. En slik prøve gjøres med en tynn slange som føres inn gjennom livmorhalsen og opp i livmorhulen. Så tar man ut en liten vevsprøve. Hvis det er en interessert fastlege, kan det gjøres der, men primært bør du få en henvisning til gynekolog. Henvisningen til gynekolog på en slik indikasjon, skal merkes som mistanke om kreft. Da trer det som kalles pakkeforløp for kreft inn dersom kreft påvises i prøven. I så fall skal du ha time for undersøkelse på en gynekologisk avdeling på under en uke, sier Erik Rokkones.

Bagatellisering ikke akseptabelt

Han har dessverre opplevd at det er en del fastleger som bagatelliserer slike symptomer.

– Riktignok finner man som oftest ikke kreft, men unormale blødninger fra underlivet skal alltid undersøkes for å utelukke kreft. Dette gjelder også kvinner før overgangsalderen, men kvinner som har passert overgangsalderen skal være ekstra observante på dette fordi de fleste som får livmorkreft er i den alderen. I sjeldne tilfeller kan det også ramme yngre kvinner, og har du unormale blødninger mellom menstruasjonene eller misfarget utflod, skal det også undersøkes. Heller ikke hos yngre kvinner skal slike tegn bagatelliseres, understreker han og legger til at slike blødninger også kan være en indikasjon på andre typer kreft, men at det i de aller fleste tilfeller ikke er kreft.

Bilde av Erik Rokkones
– Folk kan ha legeskrekk, de bagatelliserer sykdomstegn. De kan ha en syk ektefelle slik at de ikke prioriterer seg selv. Så er det enkelte leger som bagatelliserer. Faktum er at all mistenkelig blødning eller misfarget utflod fra underlivet skal undersøkes, og det er en enkel undersøkelse, sier Erik Rokkones.

Det er langt færre som får livmorkreft før de kommer i overgangsalderen. Det er mange med uregelmessige menstruasjoner før menopausen. Man skal være liberal med å ta disse prøvene

Høy helbredelse

Det er cirka 800 nye tilfeller med livmorkreft i Norge hvert år.

– Dette er en kreftform som har høy grad av helbredelse. Kvinner som får livmorkreft blir som oftest varig friske hvis sykdommen oppdages tidlig. Den vanligste behandlingen er operasjon hvor man fjerner livmoren, eggstokker og eggledere. I tillegg fjernes også såkalte «vaktpostlymfeknuter», dvs de lymfeknutene som har størst risiko for å inneholde spredning av kreften.  Ved spredning eller høy risiko for spredning, tilbys cellegiftbehandling i etterkant, forteller han.

Øker mest

Livmorkreft er den delen av underlivskreft som øker mest. Noen risikofaktorer øker sjansen for å få kreft i livmoren, og mye av dette handler om livsstil.

– Overvekt og diabetes vet vi øker risikoen for livmorkreft. Et godt råd er derfor her som for mye annet å leve sunt, mosjonere og holde vekten nede. Samtidig vet vi at langvarig bruk av østrogener uten gestagentilskudd gir økt risiko. Det finnes en økt risiko for utvikling av livmorkreft hos kvinner som mottar Tamoxifen-behandling ved brystkreft. P-piller som inneholder både østrogen og gestagen kan redusere risikoen for å utvikle livmorkreft i betydelig grad. Det samme gjelder hormonspiral som inneholder gestagen. Hvis du i forbindelse med overgangsalderen trenger hormontilskudd, så er den klassiske regelen at du skal ha både østrogen og gestagen. Man kan gi rent østrogen kombinert med å sette inn en gestagenspiral, sier han.

Kort om livmorkreft:

Symptomer:

Det er forskjellige celletyper som kan føre til livmorkreft. Det kvinnelige kjønnshormonet østrogen kan virke stimulerende på livmorkreft. Årlig rammes om lag 800 norske kvinner av livmorkreft. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 65 år.

Noen av de vanligste symptomene ved kreft i livmoren er:

 • Blødning fra livmor via skjeden etter overgangsalder
 • Pusslignende eller vandig utflod
 • Blødninger mellom menstruasjoner, eller ekstra kraftig menstruasjon, hos yngre kvinner som ikke er i overgangsalderen
 • Postmenopausal livmorbetennelse
 • Menstruasjonslignende smerter

Risikoforebygging

Kreft er i hovedsak uflaks, men forskning viser at noen faktorer kan gi økt risiko for livmorkreft.

 • Sen overgangsalder
 • Få eller ingen barnefødsler
 • Langvarig bruk av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen kan øke risikoen. Moderne østrogenbehandling mot plager i overgangsalderen gis derfor i kombinasjon med hormonet progesteron, som motvirker østrogen og beskytter slimhinnen i livmoren mot kreftutvikling.
 • Tidligere strålebehandling mot underlivet
 • Har du hatt andre i din familie som har hatt livmorkreft, og da gjerne i ung alder, er det en fare for at du kan ha en arvelig disposisjon for sykdommen.

Et enkelt råd er:

 • Holde en livsstil som ikke fører til høyt blodtrykk, overvekt og fedme. Overvekt gjør at fettvevet produserer og frigir østrogener. Hormonforstyrrelser er med på å øke risikoen for celledelinger og skader i livmoren.

 • Være fysisk aktiv