Selv om kommuner og helseforetak bygger opp lokale og regionale rehabiliteringstilbud, har mange erfart den gode atmosfæren og gruppedynamikken som oppstår under et flere ukers rehabiliteringsopphold med andre kreftrammede.

Ved å delta på rehabilitering etter kreftbehandling får du møte andre i samme situasjon. Og du får ulike redskaper og bedre innsikt i hva som kan vente deg i ditt «nye liv». For de fleste av oss opplever at livet ikke blir som før. Og husk: Dette er også et tilbud for deg som hadde kreft for mange år siden, og som har utfordringer med senskader etter behandlingen.

Her presenterer vi en kort oversikt over noen av de ulike rehabiliteringstilbudene vi har i Norge. Geografisk ligger alle sør for Trondheim. 

På Helsenorge finner du mer informasjon om rehabiliteringstilbud, samt hvordan du søker. 

En kreftkoordinator i kommunen skal ha oversikt over hva som finnes av tilbud og muligheter der du bor. Kreftforeningen har oversikt over hvilke kommuner som har kreftkoordinator.

Ulike rehabiliteringstilbud i Norge

Sted Målgruppe Behandling Tidsperiode
Unicare Røros,
7374 Røros
Tlf.: 72 40 95 00
Voksne Grupper, med individuell tilpasning 3 uker
Unicare Landaasen
2861 Landåsbygda
www.unicare.no/landaasen
Voksne

Individuelt

eller i gruppe

2-4 uker

4 uker

Unicare Steffensrud,
2846 Bøverbru
Tlf.: 61 19 91 00
Voksne Individuelt Døgn – eller dagtilbud
Unicare Jeløy, 1517 Moss
Tlf.: 69 24 58 00
     
Cato-senteret, 1555 Son
Tlf 46 98 44 00
www.catosenteret.no
Barn
Unge
Voksne
Gruppe- eller individuelt tilbud Dagtilbud 1-5 dager i 4 uker
Døgntilbud 4 uker
Sørlandets rehabiliterings-senter Eiken, 4596 Eiken
https://sorlandets-rehab.no
Voksne Individuelt
eller gruppe
1-3 uker
3 uker + 1 oppfølgingsuke
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS,
6968 Flekke
www.rkhr.no
Barn/ ungdom
Voksne
Gruppe og individuelt tilpasset Døgn – eller dagtilbud
Muritunet, 6210 Valldal
www.muritunet.no
Voksne Grupper 3 uker

montebellosenteret

Vi vil også minne om at Montebellosenteret på Mesnali v/ Lillehammer www.montebellosenteret.no arrangerer ukeskurs med mange ulike temaer og målgrupper gjennom hele året.