– Vi møter veldig mange pasienter med stråleskader i bekkenet. Gynkreftrammede utgjør en stor del av de som kommer til oss, forteller Grete K. Velure som er spesialsykepleier og forsker. 

Bergen tilbyr slik behandling

Velure jobber til daglig som seksjonsleder ved Yrkesmedisinsk avdeling og har ansvar for drift ved Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbarmedisinsk oksygenbehandling i Bergen. Her tilbyr de trykkammerbehandling der oksygen blir gitt som medikament.

– Hvordan fungerer denne behandlingen?

– Pasienten puster inn 100 prosent oksygen under forhøyet omgivelsestrykk, tilsvarende 14 meters dybde. Det gir en stigning i oksygentilbudet til kroppens vev som blant annet stimulerer til dannelse av nye blodkar og kollagenproduksjon. Dette bidrar til permanent bedre blodsirkulasjon i områder med nedsatt mikrosirkulasjon (små blodkar) som er tilfellet ved stråleskader, og kroppen settes i stand til å reparere seg selv, forklarer Velure.

Stigmatiserende problemer

5-15 prosent av de som blir behandlet for kreft i bekkenet, opplever problemer med stråleskader. Disse lever ofte med stor symptombyrde, redusert livskvalitet og økt psykisk belastning. Mange har problemer med vannlating (hastverk), hyppige urinveisinfeksjoner, diaré og mange tarmtømminger i løpet av en dag, samt smerter og sår.

– Det er ganske stigmatiserende problemer, og jeg har vært nysgjerrig på hvordan symptombyrden og livskvaliteten for disse pasientene er før og etter behandling i trykkammer, forteller Velure om bakgrunnen for PhD-avhandlingen, «Symptom burden and health-related quality of life in cancer survivors undergoing hyperbaric oxygen therapy for pelvic late radiation tissue injuries», hun nylig leverte.

En ukjent verden

Før behandlingen startet hadde gruppen høye score på urin- og tarmsymptomer. Alle områder hva gjaldt livskvalitet, unntatt emosjonell funksjon, var redusert. Undersøkelsene hun gjorde gjennom en kvalitativ studie, viste at mange opplevde behandlingsopplegget som å tre inn i «en ukjent verden», til tross for at de hadde fått masse informasjon på forhånd. Likevel tilpasset alle seg fort. Etter en uke hadde de fleste «knekt koden» og klarte å utligne trykket i ørene.

– Alle følte seg godt ivaretatt med sykepleiere som hele tiden satt på utsiden av trykkammeret og trygget dem i løpet av den to timer lange daglige behandlingsseansen i totalt 30 dager. De fikk også distraksjon med film/tv underveis, forteller Velure.

Et unikt fellesskap

Behandlingen innebærer at man må oppholde seg hele seks uker i Bergen. Mange rapporterte at det opplevdes som et langvarig behandlingsforløp, dette gjaldt særlig de som hadde barn boende hjemme.

– Møtet med medpasientene oppveide likevel i stor grad for fraværet av familie og venner. Å møte andre i samme situasjon gjorde at det utviklet seg et unikt fellesskap mellom de som bodde på pasienthotellet, forteller Velure.

Så og si alle rapporterte merkbar endring av symptomene i løpet av oppholdet. Man regner vanligvis med at det tar tre måneder før pasienten får effekt av trykkammerbehandling. Derfor var de tidlige resultatene noe overraskende, i følge Velure.

- Til eksempel fortalte en pasient at hun fikk redusert toalettbesøkene fra ti ganger i løpet av natta, til å kun måtte opp to til tre ganger. Det føltes som et nytt liv. Nesten ingen rapporterte om bivirkninger. Noen fikk lette synsendringer, men det er kun forbigående, påpeker Velure.

Stor endring i livskvalitet

Av de 107 pasientene som var med i studien, var cirka halvparten gynkreftrammede.

– Hva viste resultatene etter avsluttet seksukers behandling?

– Pasientene hadde både en statistisk signifikant og en klinisk signifikant (merkbar) forbedring på urin- og tarmsymptomer. Det var også en reell forbedring av livskvalitet. Fysisk funksjon forbedret seg ikke så mye, heller ikke fatigue, fordi man blir trett av denne behandlingen. Et halvt år senere var symptomer i. tarm og blære ytterligere forbedret. Livskvaliteten var opprettholdt eller litt mer forbedret, også fatigue. De ble altså bedre, men ikke helt friske. Pasientgruppen nærmet seg scorene til normbefolkningen. De har fortsatt symptomer, men de er mindre uttalt, forteller Velure.

– Hva har overrasket deg mest i løpet av studien?

– At endringen i livskvalitet var så stor under selve behandlingsoppholdet. Kanskje sier det noe om manglende rehabilitering, men samtidig så var forbedringen i livskvalitet opprettholdt etter et halvt år. Det sier noe om at behandlingen og måten å organisere denne på hadde betydning for livskvaliteten. Her fikk de en lett tilgjengelig legetjeneste, samvær med medpasienter og daglig oppfølging av sykepleiere der medisinske spørsmål fortløpende ble håndtert.

Tekst: Kjersti Juul