Studien viser at for hver femte ekstra BMI-enhet en kvinne beveger seg oppover på BMI-skalaen, øker risikoen hennes for livmorkreft med 88 prosent. Forskerne fant også at to hormoner, fastende insulin og testosteron, øker risikoen. Erik Rokkones som er avdelingsoverlege ved Avdeling for gynekologisk kreft ved Oslo universitetssykehus, beskriver det som en svært grundig genetisk studie.

– Den støtter funnene i tidligere observasjonsstudier, nemlig at overvekt  har betydning for livmorkreft. På mer detaljnivå har man her funnet ut at det sannsynligvis er en årsakssammenheng mellom utviklingen av livmorkreft og insulin, testosteron og SHBG, som er et hormon som binder kjønnshormonene. Man har klart å løsrive dette fra miljøfaktorer som kosthold osv. Det viser seg altså at dette er faktorer som er tilstede i det genetiske materialet allerede ved befruktningen.

Metformin på trappene

Studien viser at det å ha høy insulin øker testosteronnivået ditt, noe som igjen vil øke den biokjemiske overgangen til østrogen. Dette kan altså være en årsak til at risikoen for livmorkreft øker.

– Kan forskere i fremtiden dempe risikoen for livmorkreft ved hjelp av medisiner?

– For de som har risikofaktorene som for eksempel diabetes, nevner studien noe som er veldig «hot» for tiden, nemlig legemiddelet Metformin. Man vet at det kan være gunstig for å regulere blodsukkeret. For flere kreftformer prøves Metformin nå ut som et middel som kan behandle eller forebygge kreft.

Rokkones mener den nye studien er viktig for å kartlegge de molekylære årsakene til at overvekt gir økt risiko for – i dette tilfellet – livmorkreft.

– Det styrker grunnlaget for de rådene man allerede gir om fornuftig kosthold og et velregulert blodsukker for de som har diabetes. For de med insulinresistenssyndrom, som har en tendens til overvekt, er det viktig å redusere BMI-en.

Lenke til studien: Excess weight almost doubles risk of womb cancer, University of Bristol, 19.04.22

Tekst: Kjersti Juul

Overvekt / fedme og kreft

3.mai kom Verdens helseorganisasjon (WHO) med en rapport om statusen for overvekt og fedme i Europa i 2022. Den viser at 59 prosent av voksne og nesten ett av tre barn i Europa er overvektige eller lider av fedme. Det er sannsynlig at overvekt og fedme vil være den direkte årsaken for minst 200 000 nye krefttilfeller årlig.