Vi har i flere år hatt et aktivt lokallag i Møre og Romsdal som dessverre har ligget litt nede det siste året. Nå har vi flere medlemmer som kan tenke seg å dra dette i gang igjen, og vi håper at dette møtet kan være en starthjelp til dette.

Programmet for samlingen er som følger

Oppfølging av gynkreftpasienter
Gynekolog Johan Kippervik jobber ved seksjon for gynekologisk kreft på St Olavs hospital, samt ved Kristiansund sykehus. Han informerer om oppfølging av gynkreftpasienter i Møre og Romsdal, samarbeidet med St. Olav og hva som er planene for det nye sykehuset på Helset.

Gynkreftforeningen og vårt arbeid
Gynkreftforeningens leder Siri Berg informerer om Gynkreftforeningens arbeid, vår likepersontjenste og tar gjerne imot innspill på hva foreningen kan jobbe mer med.

Erfaringsutveksling
Vi inviterer til en sosial prat og utveksling av erfaringer gynkreftrammede og pårørende imellom. To av våre medlemmer i Molde kan tenke seg å bidra til å dra i gang lokallaget igjen, og vi åpner for å komme med innspill til hva lokallaget kan gjøre for medlemmene.

Vi vil ha en enkel servering og ber derfor om at dere melder dere på møtet.

Påmelding til medlemsmøte i Møre og Romsdal 27.11.23

Medlemskap i Gynkreftforeningen