Kreft i skjede

Kreft i skjeden er svært sjelden. Infeksjon av humant papillomavirus (HPV) har sannsynligvis betydning for utviklingen av denne krefttypen.

Å leve med Skjedekreft