bilde av vestreI den nye ordningen vil enkeltpasienter kunne søke om behandling, selv om Beslutningsforum har avslått behandlingen.
– Vi går nå inn for en ordning som gir enkeltpasienter mulighet på tilgang på medisiner som Norge i utgangspunktet har sagt nei til, sier Vestre til VG.

Gir trygghet 

bilde av siri berg– Raskere tilgang til nye medisiner er en viktig del av vårt arbeid, at pasienter nå får rett til en individuell vurdering om de skal få tilgang til en behandling, selv om Beslutningsforum har sagt nei til medisinen, gir en ekstra trygghet. Dette er særlig viktig for de pasientene som ikke har tid til å vente på at en behandling skal gjennom flere forhandlingsrunder i Beslutningsforum, sier Berg.

En del av Pasientoppropet

Sammen med 45 andre pasientforeninger og Kreftforeningen leverte Gynkreftforeningen 102 000 underskrifter til helseminister Kjerkhol sommeren 2022. Underskriftene var en del av Pasientoppropet, en protest mot den langdryge tidsbruken ved innføring av nye medisiner. Å få etablert en unntaksordning, for de pasientene som ikke har tid til å vente på endelig godkjenning av en ny medisin eller behandling, var et av hovedkravene i oppropet. Den nye ordningen er et viktig steg mot å møte kravet om en unntaksordning.
Ingrid Stenstadvold Ross. Foto: Jorunn Valle Nilsen– Dette grepet kommer til å redde liv. Selv om ordningen ikke er en garanti for at man får en medisin etter at Beslutningsforum har sagt nei, så vil den sikre at pasienter med stor forventet nytte av behandlingen har et sted å henvende seg, sier Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross på Kreftforeningens nettsider.

Les mer: