bilde av siri berg–  I likhet med et samlet fagmiljø mener vi at dagens HPV-vaksine må byttes ut med Gardasil9, som dekker flere HPV-typer og gir en bedre beskyttelse mot HPV-relatert kreft. Dette har vi i Gynkreftforeningen jobbet for siden FHI vedtok å bytte til Cervarix i 2017, sier Berg. 
I tillegg til et vaksinebytte mener Gynkreftforeningen regjeringen må intensivere arbeidet med å utrydde livmorhalskreft og gå inn for et opphentingsprogram og bredere vaksinedekning enn det som tilbys i dag, samt å utvide screeningtilbudet. 

Mange i ryggen

I mai gikk fagmiljøet med overlege Andreas Hopeland ved Urologisk Avdeling på Radiumhospitalet i spissen ut i et debattinnlegg i Aftenposten og ytrer sin bekymring over konsekvensene av den smalspektrede HPV-vaksinen som tilbys i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i dag: Hvorfor får ikke norske barn den beste HPV-vaksinen? Aftenposten 28.05.24. Kreftforeningen og Sex og Samfunn gikk 26.juni ut med et opprop i VG om at myndighetene nå må velge den beste vaksinen. Kjemper for ny HPV-vaksine: - Det handler om mer enn kreft, VG, 26.06.24.

Norge må få opp tempoet 

I Europa er det mange land som sørger for innføring av tiltak for å raskere kunne utrydde livmorhalskreft. Svenske myndigheter satt seg i 2023 mål om å eliminere kreftformen i løpet av 5 år. 21. juni kom Rådet for EU med en anbefaling om arbeid for vaksineforebyggende kreftformer i Europa, deriblant veiledning for å eliminere HPV. Denne anbefalingen kommer i etter at flere EU-land har gått ut med tydelige politisk forpliktelser om HPV-forebygging og eliminering av livmorhalskreft. Rådet kommer med 19 konkrete tiltak, blant annet utvidet HPV-vaksinering og økning av HPV-vaksinasjon blant gutter.
– I Norge opererer fortsatt FHI med et mål om å utrydde livmorhalskreft innen 2039, noe vi mener er helt uholdbart. Vi forventer at helsemyndighetene våkner, gjør kloke valg og setter inn nok ressurser slik norske kvinner ikke lenger trenger å bekymre seg for en kreftform som faktisk kan utryddes!   

Støtt vårt arbeid! 

Flere medlemmer gir oss en sterkere stemme i sakene vi jobber med. Som medlem i Gynkreftforeningen bidrar du til vårt arbeid. 
Bli medlem

Fakta om HPV

Humant papillomavirus (HPV) er en virusgruppe som består av mer enn 200 ulike typer virus. Cirka 40 av disse smitter ved seksuell kontakt. Hvis man ser bort fra livmorhalskreft, er det estimert at det er omtrent 200 tilfeller med HPV-relatert kreft årlig, hvorav cirka 100 tilfeller hos menn.
Det er 6,5 prosent av kvinner i alderen 34-69 år som har en pågående HPV-infeksjon og dermed positiv HPV-test når det deltar i Livmorhalsprogrammet. HPV type 16 og 18 utgjør 25 prosent av alle HPV-infeksjoner, men er årsak til 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. HPV type 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58 er til sammen årsak til 90 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft.

Fakta om Gardasil 9
Gardasil 9 beskytter mot HPV-type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58.
HPV-type 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58 er til sammen årsak til 90 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. Vaksinen dekker dessuten to HPV-typer (6 og 11) som er årsak til 90 prosent av alle tilfeller av kjønnsvorter.
De fleste land som hadde Gardasil har byttet til Gardasil 9. Norge byttet fra Gardasil til Cervarix.

Gardasil 9 vs Cervarix
Siden 2009 har jenter i syvende klasse fått tilbud om vaksinering med Gardasil, men i 2017 byttet FHI til vaksinen Cervarix. Høsten 2018 fikk også gutter i syvende klasse tilbud om vaksinering. Norge skiller seg ut, de fleste land som tilbyr HPV-vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet, har valgt Gardasil 9. Protestene mot valget av Cervarix har vært store, men fem år senere har FHI fortsatt ikke gått tilbake på sin avgjørelse. Et av argumentene FHI trekker frem er at beskyttelse mot kjønnsvorter blir vektet mindre enn beskyttelse mot kreft, og de mener at de to vaksinene er helt like i beskyttelse mot kreft.

– Når man ser på hva denne vaksinen faktisk beskytter mot, så ser vi at Cervarix beskytter i veldig stor grad mot de HPV-typene som kan gi kreft i Norge, sa leder for barnevaksinasjonsprogrammet i FHI, Margrethe Greve-Isdahl til NRK 19.10.2021.

Cervarix beskytter altså mot to HPV-typer, som står for 70 prosent av livmorhalskrefttilfellene, mens Gardasil 9 beskytter mot syv høyrisiko HPV-typer, som står for 90 prosent av tilfellene av livmorhalskreft. Store deler av fagmiljøet er uenige i valget FHI har tatt, deriblant Norsk gynekologisk forening.
I 2021 hadde vaksineringen en dekningsgrad på over 90 prosent. Slik programmet med screening og vaksinering er i dag, vil Norge være nede i under 4 per 100 000 tilfeller med livmorhalskreft i 2039.