I møtet 17. juni vedtok Beslutningsforum at Libtayo (Cemiplimab) innføres som monoterapi til behandling av voksne pasienter med tilbakevendende eller metastatisk livmorhalskreft og sykdomsprogresjon under eller etter platinabasert kjemoterapi.

– Dette vil være den første medisinen som innføres til denne pasientgruppen. Studier viser at behandlingen kan gi god effekt, så vi ser frem til å ta den i bruk, sa Terje Rootwelt, leder i Beslutningsforum, til HealthTalk i etterkant av møtet. 

-  Frem til nå har denne pasientgruppen fått cellegift i kombinasjon med bevacizumab (Avastin), eventuelt immunterapi hvis pasientens kreftsvulst  er *PD-L1 positiv. Vi er derfor glade for at vi nå får flere behandlingsmuligheter å spille på og bedre utsikter til å holde sykdommen i sjakk, slik at vi kan forlenge perioden uten tilbakefall, forklarer Rokkones. 

Les mer: Slik begrunner Rootwelt og Spreng ja- og nei-vedtakene i Beslutningsforum, HealthTalk, 17.06.24 

Hva er PD-L1?

PD-L1 uttrykk kan avgjøre om en tumor kan bli behandlet med immunterapi. Ved å undersøke PD-L1 biomarkøren i tumor- og immunceller under mikroskopet, får legene verdifull informasjon om hvordan pasienter reagerer på behandlinger som utnytter kroppens immunsystem for å bekjempe kreft.