Også for 2023 ble det en nedgang i antall henvendelser til Ekspertpanelet. Fra 190 saker i 2022 gikk antallet ned til 138 totalt i fjor. I 3 av de 29 gynkreftsakene som ble behandlet ble det gitt råd om behandling utenfor godkjent indikasjon (*off-label), et lavere antall enn for eksempel for lungekreft, der 14 saker ble vurdert av Ekspertpanelet, og 6 av disse fikk råd om off-label. De fleste pasientene hadde enten eggstokk- eller livmorhalskreft, eller mer sjeldne former for gynkreft.

Hva kommer det av at Ekspertpanelet behandlet fleste gynkreftsaker i fjor? 
tone skeie-jensen-  Det er vanskelig å si hvorfor gynkreft har behandlet flest saker i 2023, men jeg tror det kan henge sammen med at de øvrige fagområdene har hatt en viss nedgang, mens det ikke har vært tilfelle for gynkreft. Om denne muligheten er bedre kjent i gyn-miljøet er jeg usikker på, forklarer Tone Skeie-Jensen, overlege og gyn-onkolog ved Radiumhospitalet, og medlem i Ekspertpanelet. 

I 3 av 29 gynkreftsaker fikk pasientene tilbud om off-label, hva med de resterende pasientene? 
-  Det er jo ikke en stor andel av pasientene der off-label er aktuelt. Vi har de siste par årene fått tillatelse (Beslutningsforum) til å gi immunterapi til en del pasienter både med livmorhals- og livmorkreft, slik at det luker ut en del pasienter som var aktuelle tidligere.

* «Off-label» betyr at markedsførte legemidler benyttes til behandling av sykdommer som legemidlet ikke har godkjenning for.

Dette gjør Ekspertpanelet

Ekspertpanelet skal hjelpe pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom med å få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at etablert behandling er prøvd og ikke lenger har effekt. Ekspertpanelet skal blant annet vurdere og gi råd om det er aktuelle kliniske studier/utprøvende behandling i Norge eller i utlandet, fortrinnsvis i Norden.
Mer info: Mulighet for ny medisinsk vurdering hos Ekspertpanelet