Protokoll lanbdsmøte Gynkreftforeningen 2018 – signert