Om Gynkreftforeningen

HÅP er vårt hovedbudskap.

Gynkreftforeningen har tusen medlemmer, og lokallag og fylkeskontakter spredt over store deler av Norge.

#kjennetter Dorthe fikk livmorhalskreft som 22-åring. Gå til legen og be om undersøkelse en gynekologisk undersøkelse med ultralyd hvis du merker forandringer i underlivet

Hvert år får nær 1.700 nye, norske kvinner diagnosen gynekologisk kreft. Til sammen er det nærmere 21.000 kvinner som lever med eller har hatt denne sykdommen i Norge. Det er en stor utfordring for vår organisasjon å nå ut til alle disse og øke vårt medlemstall.

Gynkreftforeningen ble offisielt stiftet 10. juni 2001, og fra 1. januar 2008 ble vi medlem av Kreftforeningen.

Gynkreftforeningen drives av frivillige kvinner som er eller har vært rammet av gynekologisk kreft. Foreningens hovedfokus er pasienten og å få frem kunnskap om hva som bør bedres i helsevesenets diagnostisering, behandling, rehabilitering, oppfølging og forebygging.

Gynkreftforeningen ønsker også å gi hjelp til selvhjelp, skape sosialt fellesskap, ha en god besøkstjeneste og drive en likeperonstjeneste.

Bakgrunn

Hvert år arrangerer NRK en innsamlingsaksjon hvor inntektene går til en utvalgt organisasjon eller formål. I 1997 gikk inntektene fra TV-aksjonen til Kreftforeningen. En del av disse midlene ble i 2000 brukt til et prosjekt der målet var å vurdere mulighetene for å etablere en pasientforening for kvinner som har eller har hatt underlivskreft. Etter en innledende idédugnad ble det etablert et interimstyre, som sammen med prosjektgruppe og styringsgruppe gjorde et viktig grunnlagsarbeid. I løpet av kort tid mottok Den Norske Kreftforening henvendelser fra mer enn 140 personer med interesse for en slik pasientforening. På grunn av godt arbeid fra de involverte i prosjektet samt stor interesse fra hele landet, ble det vedtatt å arbeide for en raskest mulig etablering av denne pasientforeningen. Stiftelsesmøte ble avholdt i Oslo den 9. til 10. juni 2001.  Foruten det formelle stiftelsesmøte ble det allerede disse dager satt fokus på likemannsarbeid og etablering av lokalforeninger.

Hele historien bak foreningen

Øvrige aktiviteter

Likepersonsarbeid, medlemsbladet Afrodite, oppdatering av nettsidene, drift av organisasjonen og påvirkningsarbeid i forhold til helsevesen og politiske myndigheter er noen av de viktigste oppgavene til Gynkreftforeningen sentralt.

Afrodite

Afrodite er vårt blad som inngår i medlemskapet og utkommer fire ganger i året. Bladet inneholder fagstoff om alle former for gynekologisk kreft, om behandling, rehabilitering, rettigheter, forebygging samt fokus på mestring og livskvalitet. Det finnes også nytt fra lokallagene.

Mer informasjon om Afrodite

HPV og vaksinen

Gynkreftforeningen bidrog til grunnlaget for innføring av vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge via medieoppslag i radio, TV, aviser, kunnskapsformidling, opplysningsvirksomhet, påvirkningsarbeid og arbeid mot helsemyndighetene.

Arrangementer og kurs

Vi har arrangert flere større helgebaserte arrangementer og kurs med anerkjente foredragsholdere. Hvert andre år avholdes Gynkreftforeningens Kunnskapsdager, her har vi en bevisst strategi er å legge disse kunnskapsdagene til ulike deler av landet for å nå flest gynkreftrammede kvinner og deres nærmeste.

Se våre kurs og aktiviteter

Lokallagsarbeid

Foruten å legge våre arrangement til andre deler av landet arbeides det med å påvirke til flere lokale initiativ.

Se våre lokallag

Samarbeid med andre pasientforeninger

Lokallagsmedlemmer oppmuntres til å delta på Kreftforeningens regionale samlinger for derigjennom etablere og utvikle samarbeid med andre pasientforeninger rundt omkring i Norge.

Styret

Styrets medlemmer

Vedtekter

Vedtekter

Årsberetning og regnskap

2021 Årsberetning Gynkreftforeningen
2021 Aktivitetsregnskap Gynkreftforeningen
2021 Revisjonsberetning_Gynkreftforeningen
2020 Årsmelding Gynkreftforeningen
2020 Aktivitetsregnskap Gynkreftforeningen
2020 Revisjonsberetning Gynkreftforeningen
2019 Årsmelding Gynkreftforeningen
2019 Aktivitetsregnskap Gynkreftforeningen
2019 Revisjonsberetning Gynkreftforeningen
2018 Årsberetning Gynkreftforeningen
2018 Årsregnskap Gynkreftforeningen 
2017 Årsberetning Gynkreftforeningen
2017 Årsregnskap Gynkreftforeningen
2016 Årsberetning Gynkreftforeningen
2016 Årsregnskap Gynkreftforeningen

Referat fra landsmøte

2021 Protokoll fra landsmøte i Gynkreftforeningen
2018  Protokoll fra landsmøte i Gynkreftforeningen
2016 Protokoll fra landsmøte i Gynkreftforeningen