Odda og omegn lokallag

Styret:

Leder: Margarethe Langfeldt [email protected] Tlf: 53646920

Kasserer: Kari W. Hamre

Skriver: Solfrid Kvam

Styremedlem: Bente Rønhovde

Vara: Gudrun Eimstad

Husk Grasrotandelen vår: 915008941

Aktiviteter:

Det er åpnet en temakafe i samarbeid med Kreftforeningen sentralt og lokale Kreftforeninger. Den har sin egen aktivitetsplan.

Årsmeldinger:

Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014