Bernd Mueller, Hyperbar oksygenbehandling for senskader etter stråling i bekken-området for stråleskader bekken, Gynkreftdag januar 2019_sendeversjon