Kategori: Vårt arbeid

Trygge kontroller

Flere pasienter har følt at det har vært utrykt å møte opp på sykehuset til planlagte kontroller i koronatiden.
– Det er det ikke, poengterer gynekolog ved Kvinneklinikken på Akershus Universitetssykehus, Ala Jabri Haug.

Rekruttering til pilotstudie stressbelastning hos pårørende

Pårørende er en viktig ressurs for kreftpasienter. Pårørende opplever ofte stor stressbelastning og er i risiko for å utvikle stressplager. Likevel er det få tilbud til pårørende for å takle den situasjon de står i og forebygge stressrelaterte plager. Oslo Universitetssykehus ønsker å kartlegge stressbelastningen og stressplager hos pårørende og teste effekt av ulike metoder for stressmestring (samtalegrupper og meditasjon). De rekrutterer nå deltagere til en pilotstudie.

Årsrapport for gynekologisk kreft 2019

I dag publiserte Kreftregisteret årsrapport for gynekologisk kreft 2019.
Rapporten viser at antallet nye tilfeller av eggstokk-, eggleder og bukhinnekreft (ovarialkreft) i Norge har minket de siste årene for kvinner mellom 50 og 69 år.
I 2020 utvides rapporten slik at den også vil inkludere data på livmorhalskreft.