Kategori: Vårt arbeid

Verdens kreftdag

4. februar markeres Verdens kreftdag, i år takker vi pårørende for deres uvurderlige innsats og støtte til mennesker med kreft.
Hvert år er det 35000 nye krefttilfeller, 11000 dør og 296.000 lever med kreft. Hver av disse har minst 1 pårørende, som betyr at det er mange som er pårørende til en som har eller har hatt kreft.

Trygge kontroller

Flere pasienter har følt at det har vært utrykt å møte opp på sykehuset til planlagte kontroller i koronatiden.
– Det er det ikke, poengterer gynekolog ved Kvinneklinikken på Akershus Universitetssykehus, Ala Jabri Haug.

Rekruttering til pilotstudie stressbelastning hos pårørende

Pårørende er en viktig ressurs for kreftpasienter. Pårørende opplever ofte stor stressbelastning og er i risiko for å utvikle stressplager. Likevel er det få tilbud til pårørende for å takle den situasjon de står i og forebygge stressrelaterte plager. Oslo Universitetssykehus ønsker å kartlegge stressbelastningen og stressplager hos pårørende og teste effekt av ulike metoder for stressmestring (samtalegrupper og meditasjon). De rekrutterer nå deltagere til en pilotstudie.