Kategori: Vårt arbeid

Flere kan få tilgang til nye medisiner

Beslutningsforum har vedtatt å endre vilkårene for avtaler om Compassionate use for legemidler til kortvarig bruk.
– Vi er takknemlige for at Beslutningsforum endelig har tatt til fornuft og gir alvorlig syke pasienter, som er i en svært sårbar situasjon, tilbake muligheten til å få prøve ut nye medisiner, sier Siri Berg, leder i Gynkreftforeningen

Viktige stemmer utelatt i kvinnehelseutredning

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal lage en utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv uten å ta med representanter fra de gruppene som virkelig er berørt av fagfeltet.
– På kvinnedagen føler vi det er betimelig å bemerke at skal man utrede spørsmål om kvinners helse så er det merkelig at man har valgt å gjøre dette uten å involvere de yrkesgrupper som har mest befatning med kvinnehelseproblematikk og pasientgrupper som representerer de som er rammet av typiske kvinnesykdommer, sier leder av Den norske jordmorforening, Kari Aarø og leder av Gynkreftforeningen Jeanette Hoel i en felles uttalelse.