Kategori: Vårt arbeid

Viktige stemmer utelatt i kvinnehelseutredning

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal lage en utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv uten å ta med representanter fra de gruppene som virkelig er berørt av fagfeltet.
– På kvinnedagen føler vi det er betimelig å bemerke at skal man utrede spørsmål om kvinners helse så er det merkelig at man har valgt å gjøre dette uten å involvere de yrkesgrupper som har mest befatning med kvinnehelseproblematikk og pasientgrupper som representerer de som er rammet av typiske kvinnesykdommer, sier leder av Den norske jordmorforening, Kari Aarø og leder av Gynkreftforeningen Jeanette Hoel i en felles uttalelse.

Verdens kreftdag

4. februar markeres Verdens kreftdag, i år takker vi pårørende for deres uvurderlige innsats og støtte til mennesker med kreft.
Hvert år er det 35000 nye krefttilfeller, 11000 dør og 296.000 lever med kreft. Hver av disse har minst 1 pårørende, som betyr at det er mange som er pårørende til en som har eller har hatt kreft.