Kategori: Vårt arbeid

Viktig seier om genteknologiloven

Bekymringer rundt den manglende oppfølgingen av genteknologiloven i 2020 fikk Gynkreftforeningen, sammen med Kreftforeningen, flere andre pasientorganisasjoner, leger, forskergrupper, Legemiddelindustrien, legemiddelselskaper mfl. til å skrive et felles bekymringsbrev Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet for noen uker siden.

Flere kan få tilgang til nye medisiner

Beslutningsforum har vedtatt å endre vilkårene for avtaler om Compassionate use for legemidler til kortvarig bruk.
– Vi er takknemlige for at Beslutningsforum endelig har tatt til fornuft og gir alvorlig syke pasienter, som er i en svært sårbar situasjon, tilbake muligheten til å få prøve ut nye medisiner, sier Siri Berg, leder i Gynkreftforeningen