Kategori: Vårt arbeid

Rekruttering til pilotstudie stressbelastning hos pårørende

Pårørende er en viktig ressurs for kreftpasienter. Pårørende opplever ofte stor stressbelastning og er i risiko for å utvikle stressplager. Likevel er det få tilbud til pårørende for å takle den situasjon de står i og forebygge stressrelaterte plager. Oslo Universitetssykehus ønsker å kartlegge stressbelastningen og stressplager hos pårørende og teste effekt av ulike metoder for stressmestring (samtalegrupper og meditasjon). De rekrutterer nå deltagere til en pilotstudie.

Årsrapport for gynekologisk kreft 2019

I dag publiserte Kreftregisteret årsrapport for gynekologisk kreft 2019.
Rapporten viser at antallet nye tilfeller av eggstokk-, eggleder og bukhinnekreft (ovarialkreft) i Norge har minket de siste årene for kvinner mellom 50 og 69 år.
I 2020 utvides rapporten slik at den også vil inkludere data på livmorhalskreft.

Vårt arbeid fører frem!

Beslutningsforum for nye metoder vedtok 25.mai å ta i bruk to nye legemidler til behandling av ikke-arvelig (BRCA-negativ) eggstokkreft
– Dette viser at vårt målrettede og langsiktige arbeid fører frem og vi gleder oss over at Niraparib og Olaparib i dag ble godkjent. Dette er legemidler som kan være aktuell for opptil 70 prosent av de 450 som årlig rammes av eggstokkreft, sier Jeanette Hoel, leder i Gynkreftforeningen.