Kategori: Vårt arbeid

Reagerer på forskjellsbehandling

Line Duus (38) har vært gjennom de behandlingsmuligheter som i dag tilbys for sin livmorhalskreft. Gleden var derfor stor da Ekspertpanelet tilrådet at hun skulle få prøve en såkalt off-label behandling med immunterapi. Men hennes lege fikk nei fra ledelsen ved Sørlandet sykehus til å gi henne behandlingen. Hadde hun tilhørt en annen helseregion enn Helse Sør-Øst, ville hun høyst sannsynlig fått prøve behandlingen.
Gynkreftforeningen ber nå helseminister Ingvild Kjerkol få ryddet opp i dette.

Viktig seier om genteknologiloven

Bekymringer rundt den manglende oppfølgingen av genteknologiloven i 2020 fikk Gynkreftforeningen, sammen med Kreftforeningen, flere andre pasientorganisasjoner, leger, forskergrupper, Legemiddelindustrien, legemiddelselskaper mfl. til å skrive et felles bekymringsbrev Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet for noen uker siden.

Flere kan få tilgang til nye medisiner

Beslutningsforum har vedtatt å endre vilkårene for avtaler om Compassionate use for legemidler til kortvarig bruk.
– Vi er takknemlige for at Beslutningsforum endelig har tatt til fornuft og gir alvorlig syke pasienter, som er i en svært sårbar situasjon, tilbake muligheten til å få prøve ut nye medisiner, sier Siri Berg, leder i Gynkreftforeningen