Kategori: Pårørende

Å være den pårørende

Gynkreftforeningen har laget en film om det å være pårørende til gynkreftrammede.
Spesialsykepleier Bente Baklund ved Lovisenberg lindring og livshjelp gir gode råd.