Brukerrepresentanter

Gynkreftforeningen har i dag brukerrepresentanter følgende steder:

Sykehusapotekene Midt-Norge HF: Solveig Bøhmer Strøm

NAV Oslo: Tone Larstorp, Jorunn Guldbakken (vara)

Kreftklinikken Kalnes: Turid Andersen

Sykehuset i Vestfold (SiV): Mona Wike

Sentralt forum for brukermedvirkning: Anne Marte Øverås, Lillian Lunde (vara)

Kreftklinikken St. Olavs Hospital: Brit Lindebrekke

Kreftklinikkens forskningskomite: Brit Lindebrekke

Helgelandssykehuset: Christin Horseng

NAV Nord-Trøndelag: Elisabeth Kvam Tronstad

Helse Sør Øst RHF: Erna Hogrenning

Styringsgruppe Vardesenteret OUS: Erna Hogrenning

Styringsgruppe Vardesenteret SUS: Ingunn Eike

Driftsrådet Vardesenteret SUS: Kristin Mohn

Arbeidsutvalget for møtepunktet på Ahus: Marit Høgås

Gynkreftforeningens leder har vært representert i gruppen som har utarbeidet implementering av HPV-screening i regi av Kreftregisteret. Gynkreftforeninges leder er brukerrepresentant i referansegruppen for Nasjonal Kompetansesenter innenfor gynekologisk kreft.