Kategori: Kurs

Likepersonseminar

Likepersonsutvalget inviterer til felles samling for våre likepersoner.
Invitasjonen gjelder også nye likepersoner som har gjennomgått grunnkurs i januar i år.