Kategori: Kurs

Likepersonseminar

Velkommen til en helg fylt med erfaringsutveksling, motivasjon, kunnskap, nettverksbygging og sosialt samvær.

Kurs: gynekologisk kreft – livskvalitet og seneffekter

Erfaring og forskning viser at mange kvinner som er behandlet for gynekologisk kreft kan slite med senvirkninger. Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og økt forståelse slik at du kan mestre situasjonen så godt som mulig. Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon. Kurset er anbefalt av avdelingens leger og sykepleiere. Det gir gode muligheter for spørsmål, dialog og gruppesamtaler. Du er velkommen alene eller sammen med pårørende.