Kategori: Åpent arrangement

Webinar palliativ livshjelp

For noen stopper muligheten for helbredende behandling opp, men heldigvis kan mange leve lenge med en kreftsykdom i kroppen. Vi før høre om mestringsteknikker og hvilke tilbud som finnes innen det som kalles palliativ livshjelp.
Vi får også et innblikk i hvilke avveininger man bør ta mellom det å fortsette behandling eller trappe ned på den.

Webinar lymfødem

Lymfødem er en seneffekt av gynkreftbehandling som mange plages med. Vi får høre det siste innen hva som kan gjøres for å lindre slike plager, og vi får en innføring i hva som gjøres innen kreftbehandling for å redusere omfanget av slike skader.

Webinar pårørende

Jan Kåre Heiberg vil fortelle om det å leve med syk kone og det å bli enkemann.
Vi får innblikk i et forskningsprosjekt som kartlegger forekomst av kognitive plager hos gynkreftoverlevere og hvordan det er relatert til andre seneffekter. Hvordan kan pårørende forholde seg til dette?

Webinar eggstokkreft

Du får høre om dagens behandling etter at Beslutningsforum har sagt ja til to nye medisiner samt hvordan status er for øvrig standardbehandling av eggstokkreft. Samtidig får vi en innføring i hva som skjer på forskningsfronten.