Åpent arrangement

Webinar pårørende og rollen pasient/pårørende

Dato for arrangementet 03.09.2020

Tid for arrangementet 16:30-18:30

Sted for arrangementet Nettarrangement

Jan Kåre Heiberg vil fortelle om det å leve med syk kone og det å bli enkemann.
Vi får innblikk i et forskningsprosjekt som kartlegger forekomst av kognitive plager hos gynkreftoverlevere og hvordan det er relatert til andre seneffekter. Hvordan kan pårørende forholde seg til dette?

Program:

1630:     Velkommen til webinar, ved Gynkreftforeningens leder Jeanette Hoel

1635:     Hvordan var livet som pårørende og hvordan oppleves tiden som enkemann. Hvilke erfaringer kan han dele med andre i samme situasjon. Jan Kåre Heiberg mistet sin kone Marthe like før jul 2019. Sammen hadde de samlet inn penger til forskning på gynekologisk kreft. Etter at hun døde tok han initiativ til en turmarsj over fjellet som en markering for partnere til gynkreftrammede. Marsjen ble stanset på grunn av koronarestriksjonene, men nå vil Jan Kåre dele sine erfaringer.

1705:     Vi viser Gynkreftforeningens film om pårørendes rolle

1710:     Forskning på kognitive senskader etter gynekologisk kreft. Vi får innblikk i et forskningsprosjekt på pårørendes rolle og hvordan gynkreftbehandling kan gi kognitive utfordringer. Studiet er det som ble til takket være innsamlingen som Jan Kåre og kona Marthe gjennomførte. Prosjektet ledes og presenteres av Elisabeth Areklett.

1730:     Spørrerunde. Deltakerne kan sende inn spørsmål til foredragsholderne under sendingen, eller sende de inn på forhånd til [email protected]

Lenke til livestream sendes ut i forkant av webinaret til alle påmeldte.