Åpent arrangement

Webinar palliativ livshjelp

Dato for arrangementet 09.09.2020

Tid for arrangementet 16:30-18:30

Sted for arrangementet Nettarrangement

For noen stopper muligheten for helbredende behandling opp, men heldigvis kan mange leve lenge med en kreftsykdom i kroppen. Vi før høre om mestringsteknikker og hvilke tilbud som finnes innen det som kalles palliativ livshjelp.
Vi får også et innblikk i hvilke avveininger man bør ta mellom det å fortsette behandling eller trappe ned på den.

Program:

1600:     Velkommen til webinar, ved Gynkreftforeningens leder Jeanette Hoel

1605:     Hvilke tilbud finnes for de som ikke lenger kan få behandling med tanke på å bli frisk av gynekologisk kreft. Hva er palliativ livshjelp. Foredragsholder er Bente Baklund fra Hospice Lovisenberg.

1635:     Vi viser Gynkreftforeningens informasjonsfilm

1640:     Når skal behandlingen opphøre

Noen ganger må man ta et valg om man skal fortsette behandling eller om man skal prøve å finne en best mulig måte å leve på med kreften i kroppen. Foredragsholder er overlege Kristina Lindemann som gir en innføring i hvilke avveininger pasienten selv kan ta på dette området.

1710:     Spørrerunde. Deltakerne kan sende inn spørsmål til foredragsholderne under sendingen, eller sende de inn på forhånd til [email protected]

Lenke til livestream sendes ut i forkant av webinaret til alle påmeldte.