Åpent arrangement

Webinar om gynkreft og covid-19

Dato for arrangementet 10.06.2020

Tid for arrangementet 16:30

Sted for arrangementet Webinar

Velkommen til vårt webinar 10.juni, hvor temaet er "Gynkreft og covid-19 – hva er konsekvensen for pasienter og pårørende?"

Vi får besøk av Erik Rokkones, avdelingsleder og overlege ved avdeling for gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet, som vil fortelle litt om hva pandemien betyr for behandling og oppfølging av gynkreftpasienter, og om det er spesielle forholdsregler pasienter bør ta. Kristina Lindemann, overlege ved avdeling for gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet, vil gå nærmere inn på hvordan koronapandemien påvirker deltakere i studier, hvilke studier det er mulig å delta i nå og om det er spesielle studier som har sett på konsekvensen korona har for pasienter med kreft.

Webinaret blir streamet live, og det vil bli mulighet til å sende inn spørsmål som vil bli besvart fra 17:30 og utover. Etter at du har meldt deg på vil du i forkant av 10.juni få tilsendt lenke til å følge livestreamingen av seminaret.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.