Åpent arrangement

Webinar lymfødem

Dato for arrangementet 09.09.2020

Tid for arrangementet 14:00-15:30

Sted for arrangementet Nettarrangement

Lymfødem er en seneffekt av gynkreftbehandling som mange plages med. Vi får høre det siste innen hva som kan gjøres for å lindre slike plager, og vi får en innføring i hva som gjøres innen kreftbehandling for å redusere omfanget av slike skader.

Program:

1400:     Velkommen til webinar, ved Gynkreftforeningens leder Jeanette Hoel

1405:     Hvordan kan plager knyttes til lymfødem reduseres og forebygges? Vi får en innføring av Mina Finnerud, spesialfysioterapeut og fagansvarlig fysioterapeut på Gyn på Radiumhospitalet.

1435:     Vi viser Gynkreftforeningens informasjonsfilm

1440:     Hva gjøres og kan gjøres i primærbehandlingen for å redusere risikoen for at pasienten får lymfødem. Foredraget holdes av overlege Ane Gerda Zahl Eriksson ved Radiumhospitalet.

1500:     Spørrerunde. Deltakerne kan sende inn spørsmål til foredragsholderne under sendingen, eller sende de inn på forhånd til [email protected]

Lenke til livestream sendes ut i forkant av webinaret til alle påmeldte.