Åpent arrangement

Webinar eggstokkreft

Dato for arrangementet 03.09.2020

Tid for arrangementet 14:00-16:00

Sted for arrangementet Nettarrangement

Du får høre om dagens behandling etter at Beslutningsforum har sagt ja til to nye medisiner samt hvordan status er for øvrig standardbehandling av eggstokkreft. Samtidig får vi en innføring i hva som skjer på forskningsfronten.

Program:

1400:     Velkommen til webinar, ved Gynkreftforeningens leder Jeanette Hoel

1405:     Hvordan behandles eggstokkreft i dag og hvilke nye muligheter har åpnet seg den siste tiden. To nye medisiner for eggstokkreft er nå godkjent – hva betyr dette for norske pasienter? Hva er utviklingen når det gjelder oppfølging av pasienter etter første behandling. Hun som gir svarene er ansvarlig for medisinsk behandling av eggstokkreft på Radiumhospitalet Bente Vilming.

1435:     Vi viser Gynkreftforeningens film om eggstokkreft

1440:     Kliniske studier på eggstokkreft. Foredragsholder er ikke fastsatt.
Her vil vi gå gjennom aktuelle studier på eggstokkreft som norske pasienter kan delta på, og det gis samtidig en innføring i hva som skjer internasjonalt når det gjelder studier på eggstokkreft.

1500:     Spørrerunde. Deltakerne kan sende inn spørsmål til foredragsholderne under sendingen, eller sende de inn på forhånd til [email protected]

Lenke til livestream sendes ut i forkant av webinaret til alle påmeldte.