Kunnskapsdager

Tema Kunnskapsdag i Bergen

Dato for arrangementet 06.12.2021

Tid for arrangementet 10 - 16

Sted for arrangementet Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsallmenningen 1, Bergen

Hva er det siste innen forskning på gynekologisk kreft, og hva kan du forvente av oppfølging etter behandling? Spørsmålene er mange, og vi håper å kunne gi noen av svarene når vi har samlet landets beste ekspertise til Kunnskapsdag om gynekologisk kreft.
Sett av dagen, og meld deg på.

Arrangementet er muliggjort takket være en gave fra Kavlifondet.

Program

1000: Innledning med Gynkreftforeningen og leder Siri Berg

1015: Gynekologisk kreft, Behandling og oppfølging. Hva er standard behandling for de ulike gynekologiske kreftformene i dag, og hvordan skal pasientene følges opp etter behandling.
Ved gynekolog Cecilie Fredvik Torkildsen.

1110: Tilbakefall – hva nå? Hva skjer når du får tilbakefall? Hvordan behandles tilbakefall, hvilke rettigheter har du med tanke på en second opinion av den behandlingen du er satt på?
Ved gynekolog Cecilie Fredvik Torkildsen

1140: Pause

1200: Ny forskning gir nye muligheter. Det har kommet en rekke nyheter innen forskning på ulike typer gynekologisk kreft de siste årene. Hva er nytt, og hvilke muligheter åpner dette for.
Ved gynekolog Cecilie Fredvik Torkildsen

1240: Aktuelle studier
Overlege Kristna Lindemann ved Radiumhospitalet og Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi har det overordnede ansvaret for kliniske studier på gynekologisk kreft i Norge. Hun er med på video og presenterer aktuelle studier og gir tips om hvordan man kan komme med som deltaker i en studie.

1300: Lunsj

1400: Livskvalitet og oppfølging av senskader. Ved kreftsykepleier og PhD-stipendiat Karen Gissum. Hun forsker på oppfølging av senskader spesielt for kvinner som er rammet av eggstokkreft, og har før hun startet på forskerkarrieren jobbet på kreftavdelingen på Kvinneklinikken på Haukeland.

1445: Kommunal kreftrehabilitering. Askøymodellen er trukket frem som et stjerneeksempel på et vellykket prosjekt for kommunal rehabilitering av kreftpasienter. Hva er viktig når det gjelder rehabilitering etter gynekologisk kreft.
Ved professor May Hauken som leder et forskningsprosjekt på kommunal kreftrehabilitering.

1515: Pause

1530: Seksuell helse. Seksuell helse etter gynekologisk kreft. Ved spesialist i sexologisk rådgiving, NACS og professor i sykepleie Ragnhild Johanne Tveit Sekse.

Kunnskapsdagen er gratis, men vi må ha din påmelding. Til de av dere som ikke har anledning til å delta fysisk på konferansen så vil hele konferansen streames på nett, påmelding til dette under.
Her følger du konferansen live:
DEL 1: 10-13: https://www.crowdcast.io/e/kunnskapsdag-i-bergen
DEL 2: 14-16: https://www.crowdcast.io/e/kunnskapsdag-i-bergen-2

Førjulsmiddag

Kl. 1800 samles alle som ønsker det til middag på Radisson Blu Bryggen hotel. Dette er et medlemstilbud – med en egenandel på kr 250,-. Frem til middagen blir det en pause der likesinnede får mulighet til å møtes og utveksle erfaringer. Dersom du ønsker å delta på middagen melder du deg på i skjemaet under.