Mestringskurs for de som har eller har hatt gynkreft

Dato for arrangementet 19.01 - 26.01.2018

Sted for arrangementet Montebellosenteret

På «Kreft-hva nå?» kurs treffer kursdeltakere andre med samme diagnose, som er i tilnærmet samme situasjon som seg selv. Kurset er tilrettelagt i en dynamisk prosess hvor kunnskapsformidling om kreft, mestringsstrategier og livet videre er hovedtema.

Les mer om kurset og påmelding her