Kurs

Likepersonseminar

Dato for arrangementet 11.11 - 13.11.2022

Sted for arrangementet Thon Hotel Oslofjord

Likepersonsutvalget inviterer til felles samling for våre likepersoner.
Invitasjonen gjelder også nye likepersoner som har gjennomgått grunnkurs i januar i år.

Programmet er under utarbeidelse, dette sendes ut så fort alt er klart. I tillegg til foredrag og faglig påfyll vil det også legges opp til erfaringsutveksling i mindre grupper.

Påmeldingsfrist 14. oktober 2022

Påmelding til likepersonseminar høsten 2022

    Dette kurset er kun for deg som allerede er sertifisert likeperson/eller skal sertifiseres etter å ha tatt grunnkurset.
  • Gi oss beskjed dersom du har allergi eller det er andre ting hotellet bør ta hensyn til.
    Dersom du har behov for ekstra overnatting - vennligst spesifiser i feltet over.