Kunnskapsdager Landsmøte Medlemsmøte

Utsatt! Landsmøte og kunnskapsdager 2020

Dato for arrangementet 17.04 - 19.04.2020

Sted for arrangementet Parken hotell i Ålesund

Gynkreftforeningen har besluttet å utsette Landsmøte og Kunnskapsdager 17.-19.april på grunn av den uavklarte situasjonen rundt koronaviruset.

Dette gjør vi for å forebygge smitte på et generelt plan, men også fordi noen av våre medlemmer inngår i gruppen som kan være ekstra utsatte for å bli alvorlig syke av viruset.

Gynkreftforeningen kommer tilbake med ny dato for arrangementet når situasjonen er avklart.

Gynkreftforeningen inviterer sine medlemmer til landsmøte og kunnskapsdager på Parken hotell i Ålesund 17.-19.april 2020.

Gynkreftforeningen vil avholde sitt neste ordinære landsmøte før Kunnskapsdagene starter – altså på fredag den 17. april 2020 kl 18.00.

 

ser frem til en lærerik og sosialt hyggelig helg. Blant annet er vi så heldige å få en av Europas fremste forskere på gynekologisk kreft, professor Christian Marth fra Østerrike, til å gi oss en innføring i hva som er nytt innen forskning. Marth har tidligere jobbet ved Radiumhospitalet og vil holde deler av sitt foredrag på norsk.

Program Kunnskapsdager 2020

Kunnskapsdagene arrangeres i forlengelsen av Gynkreftforeningens landsmøte, og hovedstyret har besluttet at det formelle landsmøtet gjennomføres fredag fra klokken 1800 til 2000.

Egenandel

Gynkreftforeningen kommer til å sponse en del av arrangementet så deltakerne må betale en egenandel på 1.000 kroner samt selv dekke sin reise til Ålesund. Inkludert i dette vil være opphold på hotell fra fredag til søndag med fullpensjon samt det faglige programmet.

Det vil være mulig å delta kun på det faglige programmet på lørdag og søndag. Da vil egenandelen være 500 kroner som også inkluderer lunsj begge dagene.

Refusjon av reiseutgifter

For deltakere som har ekstra høye reiseutgifter vil Gynkreftforeningen tilby en kompensasjons- ordning. Alle medlemmer som har reisekostnader ut over 1500 kroner knyttet til offentlig transport vil få dekket utgifter med inntil 1500 kroner.
I praksis betyr dette at man vil få 500 kroner i støtte hvis man har 2000 kroner i reiseutgifter
og 1500 kroner i støtte hvis man har 3000 kroner eller mer i utgifter.