Kunnskapsdager Landsmøte Medlemsmøte

Landsmøte og kunnskapsdager 2020

Dato for arrangementet 17.04 - 19.04.2020

Sted for arrangementet Parken hotell i Ålesund

Gynkreftforeningen inviterer sine medlemmer til landsmøte og kunnskapsdager på Parken hotell i Ålesund 17.-19.april 2020.

Gynkreftforeningen vil avholde sitt neste ordinære landsmøte før Kunnskapsdagene starter – altså på fredag den 17. april 2020 kl 14.00.

Programmet er under utarbeidelse, men vi har allerede temaene på plass, og vi kan love en lærerik og sosialt hyggelig helg. Blant annet er vi så heldige å få en av Europas fremste forskere på gynekologisk kreft, professor Christian Marth fra Østerrike, til å gi oss en innføring i hva som er nytt innen forskning. Marth har tidligere jobbet ved Radiumhospitalet og vil holde deler av sitt foredrag på norsk.

Kunnskapsdagene arrangeres i forlengelsen av Gynkreftforeningens landsmøte, og hovedstyret har besluttet at det formelle landsmøtet gjennomføres fredag fra klokken 1400 til 1700, og så starte Kunnskapsdagene på fredag ettermiddag.

Foreløpig tidsramme for landsmøte og Kunnskapsdagene blir som følger:

Fredag:
1700: Registrering
1800-2000: Landsmøte
2015: Middag

Lørdag:
0930-1000: Utstillere
1015-1030: Velkommen og åpning av Kunnskapsdagene 2020
1030-1230: Foredrag/faglig program
1230-1400: Lunsj
1400-1600: Foredrag/faglig program
1600-1930: Sosial aktivitet og fritid
1930: Festmiddag

Søndag:
1015-1230: Foredrag/faglig program
1230: Avslutning, lunsj og hjemreise

Tid til sosiale aktiviteter og nettverksbygging med andre gynkreftrammede og pårørende vil det også bli satt av tid til.

Gynkreftforeningen kommer til å sponse en del av arrangementet så deltakerne må betale en egenandel på 1.000 kroner samt selv dekke sin reise til Ålesund. Inkludert i dette vil være opphold på hotell fra fredag til søndag med fullpensjon samt det faglige programmet.

Det vil være mulig å delta kun på det faglige programmet på lørdag og søndag. Da vil egenandelen være 500 kroner som også inkluderer lunsj begge dagene.