Landsmøte

Landsmøte i Gynkreftforeningen 2021

Dato for arrangementet 21.03.2021

Tid for arrangementet 14:00 - 18:00

Sted for arrangementet Nettarrangement

Velkommen til Gynkreftforeningens landsmøte, åpent for alle medlemmer av Gynkreftforeningen.

Gynkreftforeningens arrangerer landsmøte annethvert år, og opprinnelig skulle vårt ordinære landsmøte ha vært arrangert fredag den 17. april i fjor i forkant av våre Kunnskapsdager i Ålesund. Men på grunn av korona ble både landsmøte og Kunnskapsdager avlyst. Hovedstyret har besluttet at det utsatte landsmøtet skal avholdes digitalt søndag 21. mars 2021 fra klokken 1400 til klokken 1800.

Påmelding innen 28.februar

Landsmøtet er Gynkreftforeningens øverste myndighet. Alle som er medlemmer av foreningen, og som har betalt årskontingenten for inneværende år, kan være delegat til landsmøtet med stemme-, tale og forslagsrett. Mer informasjon om landsmøtet finner du i våre vedtekter.

Medlemmer må melde sin tilstedeværelse som delegat innen tre uker før landsmøtet starter, altså innen 28.februar 2021. Innkalling med dagsorden for landsmøtet sendes med minst 14 dagers varsel til de medlemmer som har meldt seg på som delegater innen fristen.

Har du spørsmål om landsmøtet – send de gjerne inn til [email protected]
Lenke til livestream av landsmøtet blir sendt ut til alle delegater i forkant av landsmøtet.