Kurs

Kurs om gynekologisk kreft – for pasienter som har eller har hatt gynekologisk kreft

Dato for arrangementet 04.03 - 25.03.2019

Tid for arrangementet 12:30-15:30

Sted for arrangementet Lærings- og mestringssenterets lokaler på Ahus, i Glassgata i hovedbygget, til høyre før apoteket.

Kurset er for deg som har, eller har hatt gynekologisk kreft. Gjennom fire kursdager vil du få informasjon fra fagfolk, mulighet til å stille spørsmål og snakke med pasienter i samme situasjon.

Kurset arrangeres i samarbeid med lærings- og mestringssenteret ved Akershus universitetssykehus og Gynkreftforeningenslokallag for Oslo og Akershus.

Erfaring og forskning viser at mange kvinner som har blitt behandlet for gynekologisk kreft kan slite med senvirkninger etter at behandlingen er avsluttet. Vi har erfart at det kan hjelpe å få faglig informasjon, og å få mulighet til å stille spørsmål og snakke med pasienter i samme situasjon.

Det er også mulig for pårørende å delta.

Kursdatoer 2019:
04. mars kl. 12.30-15.30
11. mars kl. 12.30-15.30
18. mars kl. 12.30-15.30
25. mars kl. 12.30-15.30

Påmelding og pris

Det er nødvendig med henvisning fra lege. Påmelding kan sendes på epost etter henvisning til [email protected] eller telefon 67 96 33 50/979 68 911.

Egenandel etter gjeldende takst for spesialisthelsetjenesten, per i dag er den på 351kr. Frikort gjelder.

Gratis for pårørende, og de trenger ikke henvisning.

 

Kursansvarlig lege:
Ala Haug

Kursverter som vil være tilstede:
Aase Konglevoll, seksjonsleder og kreftsykepleier
Katrine Kjos Hansen, kreftsykepleier

Første kursdag

•Bli kjent: Presentasjon av deltakerne
•Forventninger til kurset – hva er viktig for deg
•En bruker deler sin historie – spørsmål og samtale
•Kort informasjon om Gynkreftforeningen

 

Andre kursdag

•Seksualitet, samliv og selvbilde
•Fysisk aktivitet og hvile, fatigueog andre senvirkninger etter behandling
•Presentasjon av pusterommet.

Tredje kursdag

•Legens time, seneffekteretter behandling – spørsmål og svar
•Rettigheter, praktisk hjelp og støtte

Fjerde kursdag

•Kreft og ernæring
•Håpets anatomi
•Oppsummering og veien videre