Kurs

Kurs i kreativ skriving

Dato for arrangementet 13.04 - 18.05.2021

Tid for arrangementet 13.4, 20.4, 27.4, 4.5, 11.5 og 18.5

Sted for arrangementet Vardesenterets lokaler på Radiumhospitalet

Liker du å skrive, eller kunne du tenke deg å prøve? Våren 2021 vil Lærings- og mestringssenteret tilby noen av dere som får eller har fått behandling ved Radiumhospitalet eller Ullevål å delta på et skrivekurs. De vil prioritere deltagere som har vært eller er rammet av tarmkreft og/eller kreft i underlivet, både menn og kvinner.

  • Kurset vil gå over 6-8 ganger à to timer, med oppstart tirsdag 13.april 2021 14.00.
  • Du vil delta sammen med andre som har eller har vært rammet av kreft.
  • Underveis i kurset vil du bli gitt muligheten til å skrive tekster i ulike litterære sjangre.
  • Du bestemmer selv om hva og hvordan du skriver.
  • Her kan du skrive langt, kort, og midt imellom – det er opp til deg.
  • Vi vil samtale om tekstene underveis.

Kurset vil legge opp til et trygt og skapende samvær rundt skriving og deling av tekstene. Her vil det være rom for å skrive om alt man måtte ønske, også bearbeiding og deling av krefterfaringer. Det kreves ingen forkunnskaper. Vår erfaring er at det alltid kommer spennende, ulike og gode tekster i slike skrivegrupper, og at deltagerne setter pris på å delta i et skapende fellesskap.

Skrivegruppen inngår som en delstudie i forskningsprosjektet «Kreftoverlevelse på nye måter», som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet. Kurset gjennomføres i samarbeid med Vardesenteret OUS.

Kurset holdes på tirsdager (13.4, 20.4, 27.4, 4.5, 11.5 og 18.5) i Vardesenterets lokaler på Radiumhospitalet. Om du har spørsmål eller ønsker å melde deg på, ta kontakt med rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret Guro Skottene. E-post: [email protected] eller på telefon 23 07 08 20. Eller du kan ringe Vardesenteret på telefon 974 00 440.

Du kan også kontakte kurslederne/forskerne Oddgeir Synnes og Hilde Bondevik, på e-post: [email protected] eller [email protected].