Kurs

Kurs: gynekologisk kreft – livskvalitet og seneffekter

Dato for arrangementet 07.11 - 08.11.2019

Sted for arrangementet Vardesenteret, J-bygget på Radiumhospitaler, i 5 etg

Erfaring og forskning viser at mange kvinner som er behandlet for gynekologisk kreft kan slite med senvirkninger. Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og økt forståelse slik at du kan mestre situasjonen så godt som mulig. Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon. Kurset er anbefalt av avdelingens leger og sykepleiere. Det gir gode muligheter for spørsmål, dialog og gruppesamtaler. Du er velkommen alene eller sammen med pårørende.

Kurs torsdag 7. og fredag 8. november
Dag 1 kl 10.00-15.30 og dag 2 kl. 10.00-15.00

Gynkreftforeningen inviterer til felles middag og hyggelig sosialt samvær på torsdag kl. 16.00. Det vil også bli noen små overraskelser. Sted: Montebello pasienthotell, ved Vardesenteret. Middagen er gratis, husk å melde deg på.

FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING
Per tlf. 22935922 eller mail [email protected]

Ved påmelding, husk å oppgi navn, kurs, datoer, telefonnummer og din mailadresse

Program:

  • Å leve med seneffekter etter gynekologisk kreft
  • Hormonelle bivirkninger av behandling
  • Fysisk aktivitet etter kreftbehandling
  • Samliv, seksualitet, selvbilde, og fatigue
  • Hvordan mestre angst og bekymring
  • Ernæring og kosthold

Det blir servert enkel lunsj på kurset

Lærings- og mestringssenteret (LMS) samarbeider med:

• Avdeling for gynekologisk kreft, OUS, Radiumhospitalet
• En som selv har og lever med seneffekter etter gynekologisk kreft• Gynkreftforeningen
• Kursansvarlig lege: Anne Dørum, overlege dr med

Egenandel kr 351,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale (gjelder kun pasient).

Reise- oppholdsutgifter

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter.

Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 298,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 580,- for overnatting + kr 225,- for kost pr. person pr. døgn.

NB! Ta kontakt med Pasientreiser, tlf 915 05515 i forkant av kurset (www.pasientreiser.no)

Overnatting

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må dere ordne dette selv.
Vi tipser om: Pasienthotellet på Radiumhospitalet, Medirest tlf: 23252400, Olympiatoppen sportshotell, tlf.: 22 025735.

Du trenger henvisning fra lege dersom du ikke er under behandling eller oppfølging ved Radiumhospitalet.