Kurs

Kurs for brukermedvirkere

Dato for arrangementet 17.09 - 18.09.2019

Tid for arrangementet 12-16

Sted for arrangementet Oslo (nærmere info kommer ved påmelding)

Vil du bli brukerrepresentant og dele din erfaring som gynkreftpasient med forskere, klinikere, myndigheter og andre som påvirker vår hverdag som pasient og pårørende?
Da bør du melde deg som interesser i å delta på Gynkreftforeningens kurs for brukermedvirkere.

De som er interessert i denne type oppdrag, oppfordres til å sende inn en kortfattet presentasjon
av seg selv innen 10. august (dette gjør du i skjemaet under når du melder deg på).

Kurset er gratis, og du må være medlem i Gynkreftforeningen for å delta. Reiseutgifter blir dekket av Gynkreftforeningen.

Interesserte kan også kontakte Elisabeth Tronstad på [email protected] eller tlf 90 68 35 55.

Påmelding til kurs for brukermedvirkere 2019

  • Gi oss beskjed dersom du har allergi eller det er andre ting hotellet bør ta hensyn til.
  • Kortfattet presentasjon av deg selv