Kunnskapsdager Landsmøte

Kunnskapsdagene 2018

Dato for arrangementet 13.04 - 15.04.2018

Tid for arrangementet 18-13

Sted for arrangementet Thon Hotell Prinsen, Trondheim

Gynkreftforeningen inviterer sine medlemmer til kunnskapsdager  i Trondheim 13. -14.april. Kunnskapsdagene arrangeres i forlengelsen av Gynkreftforeningens landsmøte, og hovedstyret har besluttet at det formelle landsmøtet gjennomføres fredag fra kl. 14.00 til 17.00. Mer informasjon om landsmøtet.

Program for Kunnskapsdagene

Fredag:

1700: Registrering
1800-1815: Velkommen og åpning av Kunnskapsdagene 2018

1815-1915:  Kreftrehabilitering, v/Frode Skanke, medisinskfaglig ansvarlig Mette Rønning, kreftsykepleier, LHL Klinikken Røros

1915-2000: Senskader etter kreft v/Monika Eidem, Kreftklinikken poliklinikk for senskader, St. Olavs Hospital

2015: Middag

Lørdag:

1000-1045: God ernæringspraksis ved gynekologisk kreft, v/Lene Thoresen, klinisk ernæringsfysiolog ph.d., St. Olavs Hospital

1045-1130: Lymfeødem og fysisk aktivitet, v/Wilma van de Veen, St. Olavs Hospital

1130-1200: Behov for rehabilitering etter behandling for gynekologisk kreft v/Lene Thorsen, forsker avd. for Klinisk service og Nasjonalkompetansetjeneste for seneffekter etter kreft

1200-1300: Lunsj

1300-1400: Sex og samliv etter gynekologisk kreft, v/Sexolog Vigdis Moen, NTNU

1400-1430: Inkontinens som senskade v/ Signe Stafne, St. Olavs Hospital

1430-1445: Pause

1445-1545: Oppfølging og rehabilitering av gynkreftpasienter etter behandling. Resultater fra skandinavisk studie v/Rita Steen, overlege dr. med. Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, Oslo universitetssykehus.

1600-1930: Sosial aktivitet og fritid

1930:  Festmiddag

Søndag:

1000-1100: Barn som pårørende, v/Ingvild Knudsen Hammer, sykehusprest St. Olavs Hospital

1100-1130: Forskning på gynekologisk kreft og deltagelse i studier v/Kristina Lindemann, overlege avdeling for gynekologisk kreft, Oslo universitetssykehus

1130-1230:  Motivasjonsforedrag

1230: Avslutning, lunsj og hjemreise

(vi tar forbehold om endringer i programmet)

Som medlem av Gynkreftforeningen betaler du en egenandel på kr. 1000,- for deltakelse på Kunnskapsdagene. Inkludert i egenandelen er opphold på hotellet fra fredag til søndag med fullpensjon, samt det faglige programmet. Reisen må du dekke selv.