Kunnskapsdager

Kunnskapsdag i Ålesund

Dato for arrangementet 09.02.2023

Tid for arrangementet 12 - 17 (18-19 - årsmøte i lokallaget i Møre og Romsdal)

Sted for arrangementet Scandic Parken hotell, Ålesund

Hva er det siste innen forskning på gynekologisk kreft, og hva kan du forvente av oppfølging etter behandling?

Etter det faglige programmet blir det mingling og servering av tapas 17-17:45, deretter inviteres de som ønsker det å være med på årsmøte i Gynkreftforeningen lokallag for Møre og Romsdal. Her bestemmes fremtiden for lokallaget, og alle inviteres til å komme med innspill til aktiviteter og synspunkter på lokallagets videre drift.

Fullt program for dagen: Program Ålesund

Kunnskapsdagen er gratis, men vi må ha din påmelding.