Har du problemer med søvnen?

Dato for arrangementet 26.02.2018

Sted for arrangementet Auditoriet i Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter (DBL-bygget) Oslo

Har du problemer med søvnen? Søvnproblemer blir en ekstrabelastning til sykdom. Noen opplever for tidlig oppvåkning mens andre har problemer med å sovne om kvelden, eller de våkner. Når natten ikke gir krefter til en ny dag, blir det enda mer krevende å håndtere de plagene som sykdom gir.

Diakonhjemmet sykehus arrangerer kurs for deg som har søvnproblemer og somatisk sykdom, for eksempel revmatisk sykdom, kreftsykdom, mage-tarm sykdom, lungesykdom, multippel sklerose, diabetes eller annen sykdom.

Kurset bygger på kognitiv atferdsterapi, som er den behandlingen som har best dokumentert effekt. Målet med kurset er å bedre søvnen gjennom å lære selvhjelpsverktøy for å håndtere søvnproblemer.

Viktige temaer er:

• Hvordan forstå søvnproblemene?

• Hva kan du gjøre selv for å bedre søvnen?

Kurset består av syv samlinger à to timer, og arrangeres en gang hvert semester.
Det er lagt opp til arbeid med hjemmeoppgaver mellom hver samling.

Kurset arrangeres av Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken ved Diakonhjemmet Sykehus. Kursledere er psykologer, og likeperson vil også være tilstede.
Kurset holdes i Lærings- og mestringssenterets lokaler på Diakonhjemmet Sykehus.

Det er lege som henviser til kurset, og henvisningen sendes til: Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken Diakonhjemmet Sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

Spørsmål? Telefon 48 28 44 10 www.diakonhjemmetsykehus.no – Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken