Kunnskapsdager Landsmøte

Gynkreftforeningens landsmøte og kunnskapsdager i Kristiansand

Dato for arrangementet 21.04 - 23.04.2023

Tid for arrangementet 18:00 (oppstart landsmøtet)

Sted for arrangementet Scandic Kristiansand Bystranda

Gynkreftforeningen inviterer sine medlemmer til landsmøte og kunnskapsdager på Scandic Kristiansand Bystranda.

Kunnskapsdagene arrangeres i forlengelsen av Gynkreftforeningens landsmøte, og hovedstyret har besluttet at det formelle landsmøtet gjennomføres fredag 21. april 2023 fra klokken 1800 til 2000, og så starte Kunnskapsdagene på fredag kveld med felles middag.

Program 21-23.april_Kristiansand

Gynkreftforeningen kommer til å sponse en del av arrangementet så deltakerne må betale en egenandel på 1 000 kroner. Inkludert i dette vil være opphold på hotell fra fredag til søndag med fullpensjon samt det faglige programmet.

For deltakere som har ekstra høye reiseutgifter vil Gynkreftforeningen tilby en kompensasjonsordning. Alle medlemmer som har reisekostnader ut over 1500 kroner knyttet til offentlig transport vil få dekket utgifter med inntil 1500 kroner.
Det vil være mulig å delta kun på det faglige programmet på lørdag og søndag. Da vil egenandelen være 500 kroner som også inkluderer lunsj begge dagene.

Landsmøte

Gynkreftforeningen vil avholde sitt neste ordinære landsmøte før Kunnskapsdagene starter – altså på fredag den 21. april 2023 kl 1800. Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet. Alle som er medlemmer av foreningen, og som har betalt årskontingenten for inneværende år, kan være delegat til landsmøtet med stemme-, tale og forslagsrett.

Fristen for å sende inn forslag som medlemmer ønsker å få behandlet på landsmøtet, er 10. mars 2023. Forslaget må sendes skriftlig til sekretariatet enten via epost [email protected] eller via post til Gynkreftforeningen, Rosenkrantzgt 7, 0159 Oslo.
Det vil også være mulig å delta på landsmøtet elektronisk. Gi i så fall beskjed til sekretariatet om du ønsker det.
Landsmøtet skal også velge nye styremedlemmer til foreningens hovedstyre. En valgkomite jobber med å fremme en innstilling, og medlemmer som enten selv ønsker å stille til valg eller har forslag til kandidater kan sende disse til valgkomiteen ved Elisabeth Tronstad på [email protected] eller telefon 90 68 35 55.

Påmeldingsfrist til landsmøtet og kunnskapsdager er 20.mars 2023.