Kurs

Gynekologisk kreft,- livskvalitet og senvirkninger

Dato for arrangementet 22.05 - 23.05.2019

Sted for arrangementet Vardesenteret, Radiumhospitalet

Lærings- og mestringskurs for pasienter etter avsluttet behandling og pårørende.

Erfaring og forskning viser at mange kvinner som er behandlet for gynekologisk kreft kan slite med  senvirkninger. Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og økt forståelse slik at du kan mestre situasjonen så godt som mulig.  Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon. Kurset er anbefalt av avdelingens leger og sykepleiere. Det gir gode muligheter for spørsmål, dialog og gruppesamtaler. Du er velkommen alene eller sammen med pårørende.

Kurs 2: 22. og 23. mai, dag 1 kl10.00-15.30 og dag 2 kl. 10.00-15.00

Gynkreftforeningen inviterer til felles middag første dag kl. 18.00 og hyggelig sosialt samvær, med noen overraskelser, på Montebello pasienthotell, ved Vardesenteret. Middagen er gratis.

Program:

  • Å leve med seneffekteretter gynekologisk kreft
  • Hormonelle bivirkninger  av behandling
  • Fysisk  aktivitet etter kreftbehandling
  • Samliv, seksualitet, selvbilde, og fatigue
  • Hvordan mestre angst og bekymring
  • Ernæring og kosthold

Det blir servert enkel lunsj på kurset.

Du trenger henvisning fra lege dersom du ikke er under behandling eller oppfølging ved Radiumhospitalet.

Lærings- og mestringssenteret (LMS) samarbeider med:

•  Avdeling for gynekologisk kreft, OUS, Radiumhospitalet
•  En som selv har og lever med seneffekteretter gynekologisk kreft
•  Gynkreftforeningen
•  Kursansvarlig lege:  Anne Dørum, overlege  dr med

Påmelding

Susanne Elseberg, tlf. 22935922, eller mail til [email protected]

eller per post til Oslo universitetssykehus HF , Radiumhospitalet, Lærings-og mestringssenteret,  Postboks 4950, Nydalen, 0424 Oslo