Kurs

Gynekologisk kreft,- livskvalitet og senvirkninger. For pasienter etter avsluttet behandling og pårørende

Dato for arrangementet 02.11.2018

Tid for arrangementet 10-17

Sted for arrangementet Vardesenteret holder til i J-bygget på Radiumhospitaler, i 5 etg. Oslo

Erfaring og forskning viser at mange kvinner som er behandlet for gynekologisk kreft kan slite med senvirkninger etter avsluttet behandling. Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og økt forståelse slik at du kan mestre situasjonen så godt som mulig.

Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon. Kurset gir gode muligheter for spørsmål, dialog og gruppesamtaler. Du er velkommen alene eller sammen med samtale.

På programmet :

  • Å leve med seneffekter etter gynkreft •Hormonelle bivirkninger av behandling •Fysisk aktivitet etterkreftbehandling
  • Samliv, seksualitet, selvbilde, og fatigue
  • Hvordan mestre endret livssituasjon best mulig

For påmelding og mer informasjon:  Invitasjon GYNOKOLOGISK kurs høst 2018