Kurs

Gynekologisk kreft, kurs om «Hverdagen etter behandling av gynekologisk kreft»

Dato for arrangementet 14.11 - 15.11.2018

Tid for arrangementet 09:30-15:00

Sted for arrangementet LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital.

Gå til påmelding

Lærings- og mestringskurs for pasienter og deres pårørende. Kurset går over to dager. Gruppeopplæring.

Gjennom undervisning, veiledning og gruppesamtaler er målet at deltakerne skal få økt kunnskap om gynekologisk kreft og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordringer. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon mulige bivirkninger etter behandling og tips i forhold til hverdagsmestring.