Landsmøte

Ekstraordinært landsmøte i Gynkreftforeningen

Tid for arrangementet 18:00

Sted for arrangementet Nettarrangement

Gynkreftforeningen arrangerte sitt ordinære landsmøte 21. mars, og siden flere av de som var innstilt på gjenvalg på dette møtet valgte å trekke sitt kandidatur, vedtok landsmøtet at det skal avholdes et ekstraordinært landsmøte før sommerferien hvor et nytt permanent styre blir valgt.

Protokoll fra landsmøtet 21.mars: Protokoll Gynkreftforeningens landsmøte 2021

Tidspunkt for det ekstraordinære landsmøtet er satt til torsdag 3. juni klokken 1800. Det vil bli et digitalt møte.

Som det er redegjort for i siste utgave av Afrodite ble det valgt et interimstyre som leder Gynkreftforeningen frem til det ekstraordinære landsmøtet.

Interimstyret har utnevnt en valgkomite som skal jobbe med å fremme forslag til det ekstraordinære landsmøtet på et nytt styre for Gynkreftforeningen. De vil gjerne ha innspill fra dere til kandidater til leder og styremedlemmer. Valgkomiteen består av:

Anne Marthe Øverås, Ålesund. Kontakt: 91 32 29 70 [email protected]
Elisabeth Tronstad, Steinkjer. Kontakt: 90 68 35 55, [email protected]

Frist for påmelding til det ekstraordinære landsmøtet er 13. mai.