Årsmøte

Årsmøte i Møre og Romsdal lokallag

Dato for arrangementet 07.02.2019

Tid for arrangementet 18

Sted for arrangementet Godfried Lies plass 4 i Molde (kantina u.etg.)

Saker:
Årsmelding
Temamøter
Sommeravslutning
Julebord
Lokallagsledersamling og evt representant fra M og R
Markering av #kjenn etter
Valg

Mvh
Anne Marthe Øverås
leder