Kurs

Å leve med kreftsykdom – for pasient og pårørende

Dato for arrangementet 14.05 - 11.06.2018

Tid for arrangementet Kurset går over fire mandager, kl.12-15:30

Sted for arrangementet Lærings- og mestringssenteret på Akershus universitetssykehus.

Dette kurset passer for deg som har eller har hatt en kreftdiagnose, og for din nærmeste pårørende. Det blir gått gjennom temaer som hjelper deg med å mestre, forstå og kontrollere din hverdag.

Kurset vil bestå av både erfaringsutveksling i grupper og innlegg fra fagpersoner og tidligere pasient.

Pasienter og pårørende vil enkelte dager deles inn grupper hver for seg for å dele erfaringer.

Kurset har et fastlagt program, men det er ønskelig og viktig for gjennomføring av kurset at deltakerne er aktive, stiller spørsmål og deler erfaringer.

 

Les mer og meld deg på: Å leve med kreftsykdom – for pasient og pårørende