Kurs

Kurs om gynekologisk kreft

Dato for arrangementet 12.03.2020

Tid for arrangementet Kurset går over 4 ganger: 12/3, 19/3, 26/3 og 2/4 i 2020 fra kl. 12-15

Sted for arrangementet Lærings- og mestringssenterets lokaler på Ahus, i bygg Nye Nord, 4. etasje, møterom LMS NN4.

Kurset er for deg som har, eller har hatt gynekologisk kreft. Gjennom fire kursdager vil du få informasjon fra fagfolk, mulighet til å stille spørsmål og snakke med pasienter i samme situasjon.

Erfaring og forskning viser at mange kvinner som har blitt behandlet for gynekologisk kreft kan slite med senvirkninger etter at behandlingen er avsluttet.

Gjennom kurset møter du dyktige fagpersoner fra Ahus, og en person som deler sine erfaringer med å leve med gynekologisk kreft.

Vi legger opp til dialog og erfaringsutveksling. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for å få best mulig utbytte av kurset.

Kursansvarlig lege: Ala Haug

Program:
Forventninger til kurset – hva er viktig for deg? Presentasjon og bli kjent.
En likeperson deler sin historie.
Informasjon om Gynkreftforeningen.
Legens time- dialog, spørsmål og svar.
Fatigue og andre seneffekter etter behandling.
Fysisk aktivitet og hvile.
Presentasjon av Pusterommet.
Seksualitet, samliv og selvbilde.
Rettigheter, praktisk hjelp og støtte.
Kreft og ernæring.
Å leve med kreft – noen tanker om håp

Kursverter: Aase Konglevoll,
Seksjonsleder og kreftsykepleier. Marion Bagge, Kreftsykepleier.

Tid: Torsdag 12/3, 19/3, 26/3 og 2/4 i 2020 fra kl. 12-15.

Sted: Kurset holdes i Lærings- og mestringssenterets lokaler på Ahus,
i bygg Nye Nord, 4. etasje, møterom LMS NN4.

Arrangør: Gynekologisk avdeling, i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret på Ahus og Gynkreftforeningens lokallag Oslo/Akershus.

Servering: Det serveres kaffe/te, frukt og nøtter.

Påmelding
Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes til elektronisk til kvinneklinikken på Ahus, eller til postboks 1000, 1478 Lørenskog Påmelding kan sendes på e-post til [email protected] eller på telefon 67 96 33 50/679 68 911.

Egenandel etter gjeldende takst for spesialisthelsetjenesten, per i dag er den på kr. 351,-. Frikort gjelder.

Det er begrenset antall plasser på kurset, og påmelding skjer fortløpende.

Kontaktperson: Aase Konglevoll, [email protected], telefon 979 68 911 Gynekologisk avdeling, Akershus universitetssykehus
Postboks 1000,
1478 Lørenskog
Telefon: 67 96 33 50