Quintet er hovedleverandør av seksualtekniske hjelpemidler på rammeavtale hos NAV. Rammeavtalen innebærer at alle autoriserte leger i Norge kan bestille hjelpemidler for seksuallivet via NAV, enten det er fastlege, spesialist eller behandlende sykehuslege. Det kan søkes om seksualtekniske hjelpemidler på rammeavtale hos NAV og det kan søkes om seksualtekniske hjelpemidler utenfor rammeavtale hos NAV. Dette er noe Quintet jobber for å spre informasjon om ordningen, både blant pasienter og helsepersonell. De får ofte å henvendelser fra pasienter som må fortelle helsepersonell at ordningen finnes.

Eksempler på seksualtekniske hjelpemidler som kan være aktuelle for gynkreftpasienter er dilatorer, vibratorer og glidemidler.

Daglig bistår de både pasienter og helsepersonell med å finne frem til hjelpemidler tilpasset pasientenes individuelle behov, samt jobber ut mot helsepersonell for å øke kunnskap om ordningen og hjelpe til med søknadsprosessene.  

På Quintet.no finner du en oversikt over alle behandlere i Norge som tilbyr kompetanse innen bekkenbunnhelse og elektrostimulering/biofeedback, samt smertelindring og muskelrehabilitering. Her kan du søke på behandler i ditt område, og filtrere på om behandler har driftstilskudd eller ikke.

Behandlerlisten finner du her: