Ragnhild ble rammet av sarkom i livmor

Publisert: 27. januar 2022

For over 30 år siden ble Ragnhild Tombre Bjørnebekk (76) rammet av sarkom i livmor. På det tidspunktet fikk hun beskjed om at kun 10 prosent lever lenger enn ett år, heldigvis møtte hun en lege som ikke var av samme oppfatning og som mente at dette var en sykdom med langt mer individuelle forløp.

– Jeg husker at jeg fikk beskjed om at jeg hadde fått sarkom på telefon en lørdag. Mannen min var bortreist, men barna mine var hjemme, og sønnen min sa «Du må huske at du har meg!». Sånne meldinger betyr enormt mye i en slik situasjon. Jeg klarte å mobilisere raskt. Å møte alvoret, samtidig som man motivere seg selv er viktig, sier Ragnhild.
Allerede tirsdagen etterpå ble hun operert.

Stol på deg selv!

I forkant av diagnosen hadde Ragnhild hatt småblødninger og kjent på kroppen at det var noe som ikke stemte. Hun hadde vært hos legen sin flere ganger uten at det ga resultater.

– Det er så viktig at vi stoler på egen kropp og tar symptomer på alvor.  Jeg kunne ikke slå meg til ro med at legen min ikke fant ut av hva som var galt, jeg var urolig og bestemte meg derfor for å oppsøke en annen lege. Legen jeg kom til på legesenteret ved Universitetet i Oslo så med en gang at noe var galt og sendte melding til Ullevål sykehus, hvor jeg kom raskt inn og fikk foretatt en utskrapning.

Etter utskrapningen gikk alt fort, og den påfølgende uken ble Ragnhild operert på Aker sykehus. I denne operasjonen ble livmor og eggstokker fjernet.

Individuelle forløp

Etter operasjonen ble hun overført til videre behandling med cellegift ved Radiumhospitalet. Der fikk hun informasjon som det var vanskelig å forholde seg til.

–  På Radiumhospitalet fikk jeg beskjed om at jeg måtte belage meg på å være paranoid hele livet – for dette kom til å komme tilbake. Jeg mener det er en destruktiv beskjed å gi, fordi det tar bort håpet!

Ragnhild er takknemlig for at legen på Aker sykehus hadde en annen holdning, nemlig at når det gjaldt denne sykdommen så kunne man ikke si noe sikkert, fordi det er individuelle forløp.

I en lang periode etter operasjonen fikk Ragnhild cellegiftbehandlinger. Også under denne tiden var legen ved Aker sykehus til støtte.

– Allerede når jeg fikk diagnosen fikk jeg beskjed av legen min om at «det du skal gjennom nå blir et helvete, men dette skal du og dette må du gjennom». Det ble også drivkraften min gjennom behandlingen; dette var noe jeg både skulle og måtte komme meg gjennom.

Brystkreft og tilbakefall

Med lite forskning på kreftformen hun hadde fått, ble Ragnhild sett på som et interessant sykdomstilfelle. Hun ble satt på utprøvende østrogenbehandling over noen år, som førte til at hun fikk brystkreft da det viste seg å være østrogensensitivt. Brystkreftoperasjonen forløp greit, etterpå ble hun behandlet med stråling, hun kunne ikke få mer cellegift fordi hun hadde så fått store dose cellegift tidligere i behandlingen.

Deretter fulgte anti-østrogenbehandling, noe som utløste nye metastaser på den første kreften ett år senere, og dermed var tilbakefall av sarkom en realitet. Operasjonen hun måtte gjennom i forbindelse med tilbakefallet var omfattende og tøff. I tillegg har en lang medikamentell etterbehandling, totalt over syv år, etter hvert ført til osteoporose. Siden har hun også fått diabetes og polymyalgia revmatika (en type revmatisk sykdom som medfører mye smerter), som begge deler kan skyldes behandlingen hun har gått igjennom, eller være en konsekvens av sarkomdiagnosen, uten at noen vet dette sikkert.

Fire M-er

At hun, i dag, sliter med en del seneffekter, har hun akseptert.

– I utgangspunktet har jeg vært heldig i forhold til behandlingen jeg har fått og hvordan jeg har respondert på behandlingen. Når man får kreft må man bare erkjenne at sånn er det – og hva kan jeg gjøre med det? Jeg har satt opp fire M-er for meg selv; Å møte det, å mestre, å mobilisere, å motivere meg selv. Det har fungert veldig godt for meg. Jeg har alltid satt meg kortsiktige mål som er gjennomførbare og som gir mestringsfølelse. Å finne ut hva som gir meg og familien glede har vært viktig. Vi har for eksempel passet på å få med oss kunstopplevelser, som oppleves som påfyll i livet.

Finner energi i jobben

Ragnhild regnes som en av de fremste voldsforskerne i landet. Til tross for en lang og tøff sykdomshistorie har hun klart å være en stor kapasitet på jobb. Selv om legene mente at hun burde vært sykmeldt til tider så har det å sykmelde seg 100 prosent ikke vært aktuelt for henne. Jobben – og energien hun finner der, har vært viktig i sykdomsperiodene.

– Når du jobber kommer du i en situasjon hvor det ikke er sykdom. Det oppleves som et frirom. Man slipper å snakke om sykdom, men det er også viktig fordi man gjør ting som er helt vanlig og hverdagslig – akkurat som før. Å jobbe handler også om å oppleve seg selv som betydningsfull. At det man gjør har en verdi, har stått sentralt for meg, forteller Ragnhild.

Samtidig har sykdommen gitt henne mulighet til å lese mye, fordi hun ikke har vært like mye ute i «feltet» som før.

– Dermed har jeg hatt tid til å orientere meg godt på den internasjonale forskningsfronten, noe som interesserer meg veldig. Jeg prøver å se på kreft som et vendepunkt. Det kan også bidra til noe positivt, påpeker hun.

For Ragnhild har det å sette seg inn i faglige spørsmål rundt kreft, som hva slags mat det er lurt å spise, vært viktig for å tenke konstruktivt og fremadrettet.

Ser det positive i det meste

I 2018 fikk Ragnhild en form for hudkreft hun ser på som en bagatell. Tøffe, tidligere behandlinger setter sykdommen i perspektiv.

– Jeg har nok heller ikke en tendens til å bli deprimert, men klarer å se det positive i det meste. Å klare å være tilstede i nået, blir lettere når man er syk. Man kan ikke tenke så langsiktig som før. Å skape mening i livet og ha en interesse man stadig kan utvikle videre, har enorm betydning

Hun mener selv enkle grep kan hjelpe til å holde mørke tanker borte

– Å fokusere på det estetiske og det som gir glede, har stor verdi. På Radiumhospitalet ser jeg for eksempel at noen fokuserer veldig på det å være pent kledd. Det gir en selvfølelse som er viktig. Å delta i hyggelige ting, hindrer stress. Finn ut hva som er viktig for deg i livet og legg til rette for det, råder hun.

Bli medlem i Gynkreftforeningen

Bli en del av vårt fellesskap og støtt vårt arbeid for gynkreftrammede og deres pårørende.
Priser:
Hovedmedlemskap kr. 300
Familiemedlemskap kr. 400 (inntil 8 familiemedlemmer fra samme husstand)

Ja, jeg vil bli medlem!